Portfolio

Oprava koryta

OPRAVA KORYTA Pohořelický potok – Spytihněv

Posted Under:

Zahájení stavby: 16.8.2012
Ukončení stavby: 21.9.2012

Účelem tohoto projektu bylo provedení stavebních prací, spočívajících v odstranění povodňových škod z roku 2010 zejména:
- definitivní úpravu otevřených úseků v zatrubnění břehovými zdmi včetně schodů a oplocení
- opravu vtokového objektu před zatrubněním, včetně doplnění dlažby z lomového kamene, dvou příčných betonových prahů a osazení nových česlí
- opravu a doplnění opevnění v místě nátrže levobřežní hráze mezi potokem a štěrkovištěm z lomového kamene.

 

<< Zpět do portfolia