Portfolio

Otrokovice Dřevnice

OPRAVA STUPŇŮ Dřevnice, Otrokovice-Kvítkovice, nátrže

Posted Under:

Zahájení stavby: 24.5.2012
Ukončení stavby: 21.9.2012

Účelem stavby byla úprava poškozeného koryta řeky Dřevnice v km toku 0,000 – 0,832, dále pod stupněm v km 2,790 – 2,858 odstranění sedimentů a oprava dlažeb včetně spárování a pod stupněm v km 3,490 – 3,550 oprava dlažeb do betonu, přespárování, doplnění záhozu z lomového zdiva vývaru. Na Buňovském potoce byla v km toku0,150 – 0,200 opravena původní poškozená zemní hráz a pata svahu sanována kamenným záhozem.

 

<< Zpět do portfolia