2 Váš projekt ve správných rukou
"Váš projekt ve správných rukou."

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Naše činnost je soustředěna na revitalizace toků, rekonstrukce stupňů a jezů, opravy hrázních těles, protipovodňová opatření. Veškerá práce spojená s údržbou a výstavbou rybníků, mokřadů a přehrad.

EKOLOGICKÉ STAVBY

Rekultivace a sanace skládek komunálního odpadu. Výsadba zeleně a jejich údržba v blízkosti toků.

INŽENÝRSKÉ STAVBY

Provádíme rozsáhlé zemní práce, kanalizace, a vodovody, přípojky sítí, konstrukce zpevněných ploch průmyslových objektů.

Recent Work

Vodní díla v parku KOMOROV I. ETAPA – Oprava rybníků

Vodní díla v parku KOMOROV I. ETAPA – Oprava rybníků

Zahájení stavby: 1.5.2011 Dokončení stavby: 31.8.2011 Jednalo se opravu dvou ze tří malých okrasných...
SVRATKA, Velké Němčice – OPRAVA TOKU A HRÁZE

SVRATKA, Velké Němčice – OPRAVA TOKU A HRÁZE

Zahájení stavby: 2012 Dokončení stavby: 2013 Účelem projektu bylo zabezpečení pravobřežní nátrže, která postoupila...
REKONSTRUKCE RYBNÍKU v L.T. Kubáňka – k.ú. Pitín

REKONSTRUKCE RYBNÍKU v L.T. Kubáňka – k.ú. Pitín

Zahájení stavby: 11.5.2011 Dokončení stavby: 30.6.2011 Hlavním předmětem tohoto díla bylo zamezení průsaku blíže...
OPRAVA STUPŇŮ Dřevnice, Otrokovice-Kvítkovice, nátrže

OPRAVA STUPŇŮ Dřevnice, Otrokovice-Kvítkovice, nátrže

Zahájení stavby: 24.5.2012 Ukončení stavby: 21.9.2012 Účelem stavby byla úprava poškozeného koryta řeky Dřevnice...