Portfolio

PITÍN

REKONSTRUKCE RYBNÍKU v L.T. Kubáňka – k.ú. Pitín

Posted Under:

Zahájení stavby: 11.5.2011
Dokončení stavby: 30.6.2011

Hlavním předmětem tohoto díla bylo zamezení průsaku blíže nespecifikovaného místa v tělese hráze.

Došlo při ní odstranění původního výpustného zařízení včetně výustní kanalizace a vybudování nového. Dále bylo provedeno opatření proti průsakům pomocí fólie po celé délce hráze, která byla chráněna geotextilií a vrstvou drceného kameniva. Dále bylo požadováno vybudování sloviště v prostoru před výustním objektem o rozměrech 4×4 m z lomového kamene do betonu.

 

<< Zpět do portfolia