Vodní toky

Vodní díla v parku KOMOROV I. ETAPA – Oprava rybníků

Vodní díla v parku KOMOROV I. ETAPA – Oprava rybníků

Zahájení stavby: 1.5.2011 Dokončení stavby: 31.8.2011 Jednalo se opravu dvou ze tří malých okrasných...
SVRATKA, Velké Němčice – OPRAVA TOKU A HRÁZE

SVRATKA, Velké Němčice – OPRAVA TOKU A HRÁZE

Zahájení stavby: 2012 Dokončení stavby: 2013 Účelem projektu bylo zabezpečení pravobřežní nátrže, která postoupila...
REKONSTRUKCE RYBNÍKU v L.T. Kubáňka – k.ú. Pitín

REKONSTRUKCE RYBNÍKU v L.T. Kubáňka – k.ú. Pitín

Zahájení stavby: 11.5.2011 Dokončení stavby: 30.6.2011 Hlavním předmětem tohoto díla bylo zamezení průsaku blíže...
OPRAVA STUPŇŮ Dřevnice, Otrokovice-Kvítkovice, nátrže

OPRAVA STUPŇŮ Dřevnice, Otrokovice-Kvítkovice, nátrže

Zahájení stavby: 24.5.2012 Ukončení stavby: 21.9.2012 Účelem stavby byla úprava poškozeného koryta řeky Dřevnice...
OPRAVA KORYTA Pohořelický potok – Spytihněv

OPRAVA KORYTA Pohořelický potok – Spytihněv

Zahájení stavby: 16.8.2012 Ukončení stavby: 21.9.2012 Účelem tohoto projektu bylo provedení stavebních prací, spočívajících v...
MORAVA, Nedakonice – SANACE PRŮSAKŮ OCHRANNÉ HRÁZE

MORAVA, Nedakonice – SANACE PRŮSAKŮ OCHRANNÉ HRÁZE

Zahájení výstavby: 2012 Ukončení výstavby: 2013 Účelem stavby bylo zamezení průsaků přes pravobřežní hráz...
DŘEVNICE – REKONSTRUKCE JEZU NA ŘECE

DŘEVNICE – REKONSTRUKCE JEZU NA ŘECE

Zahájení stavby: 2012 Ukončení stavby: 2013 Účelem této stavby je provedení rekonstrukčních prací na...