Portfolio

NEDAKONICE

MORAVA, Nedakonice – SANACE PRŮSAKŮ OCHRANNÉ HRÁZE

Posted Under:

Zahájení výstavby: 2012
Ukončení výstavby: 2013

Účelem stavby bylo zamezení průsaků přes pravobřežní hráz a tím zajištění nepropustnosti a stability hráze. K utěsnění hráze a jejího podloží navržena podzemní těsnící jílocementová stěna, která byla vedena 1,5 m od návodní hrany koruny hráze a byla provedena do hloubky 6 m pod korunu. Tloušťka této stěny je 12 cm. Došlo tak prakticky k propojení těsnících stěn, které jsou již provedeny pod a nad předmětným úsekem. Na začátku a na konci stěny bylo provedeno navázání na již provedené těsnící stěny s přesahem v délce 5 m na obou stranách. Celková délka nové stěny tak činí 172 m. Po skončení prací byla koruna hráze dosypána zeminou, zhutněna a oseta travní směsí.

 

<< Zpět do portfolia